Annehem och Peab blir först att etablera sig i Logistikparken

Nu är det klart att det blir Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling AB som först etablerar sig i Sundsvall Logistikpark. Byggnationerna beräknas komma i gång strax efter årsskiftet. 

Sundsvall Logistikpark AB har idag den 15 juli 2022 tecknat ett markköpsavtal om ca 58 000 kvadratmeter tillsammans med Annehem Fastigheter AB och Peab Projektutveckling AB. Ambitionen är att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning på ca 28 000 kvm med planerad byggstart under det första kvartalet 2023. Anläggningen kommer vara öppen för tredje part vilket främjar godshanteringen i både logistikparken och hamnen. Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om det vid sitt möte i september.

Det här är ett av de viktigaste beslut som tas för framtiden, gällande Sundsvalls utveckling för miljö, tillväxt och arbetstillfällen, säger Anita Bdioui, ordförande i Sundsvall Logistikpark AB 

Vi välkomnar Annehem och Peab till logistikparken, det är en professionell aktör med inriktning på logistikfastigheter. Tillsammans med Annehem och Peab kan vi ge det lilla såväl som det större företaget möjlighet att mellanlagra gods i anslutning till hamnen och järnvägsterminalen, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.  

Sundsvall Logistikpark har ett stort miljö- och hållbarhetsfokus, därför så ställs höga krav på det företag som väljer att etablera sig inom området. Annehem Fastigheter kommer själva att hålla en hög miljöprofil, där ytorna som skall etableras kommer att miljöcertifieras. Det ligger helt i linje med logistikparkens arbete med en CEEQUAL-certifiering. 

Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, säger Jörgen Lundgren vd på Annehem. 

Sundsvall Logistikpark utgör ett transportnav för godshantering och bolaget välkomnar fler aktörer att etablera sig på området. Etableringar inom logistikparken ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och hållbara transporter i regionen.  

Total
0
Shares