Snabbmätning radon

Om du behöver snabba resultat eller en snabb uppskattning inom några dagar, kan du göra en snabbmätning radon. Resultatet av en korttidsmätning är enbart rådgivande, men det är ett utmärkt alternativ i situationer som kräver snabba svar, som vid husköp, försäljning eller efter genomförda åtgärder. Mätningen genomförs på samma sätt som en långtidsmätning och bör pågå under minst 7 dygn, helst 10 för optimalt resultat. På arbetsplatser, skolor och förskolor är det också nödvändigt att utföra uppföljande mätningar efter åtgärd med en korttidsmätning.

Det är viktigt att notera att en korttidsmätning endast bör användas om det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra en långtidsmätning.

Radon finns över hela Sverige, oavsett om det rör sig om låga eller höga halter. Den mest tillförlitliga metoden för att bestämma mängden radon vi utsätts för i våra bostäder är att utföra en radonmätning. Höga radonhalter i inomhusmiljön utgör en hälsorisk. Därför är det jätteviktigt att regelbundet mäta radonhalten i olika inomhusmiljöer, inklusive villor, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor. I Sverige har vi fastställt ett riktvärde och ett gränsvärde för radonhalten, vilket är 200 Bq/m³. Detta värde utgör en referenspunkt för att bedöma om radonhalterna är acceptabla eller om åtgärder behövs för att minska exponeringen.

Radonhalten i ett bostadshus påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar vårt levnadssätt och hur vi använder huset, ventilationssystemet, geografiskt läge och väderförhållandena. Vårt beteende i huset, såsom att röra oss mycket i det, regelbundet vädra och effektivt ventilera, har en direkt inverkan på radonhalterna. Dessutom har vädret en påverkan; under kalla och blåsiga dagar tenderar radonhalterna generellt att vara lägre inomhus.

Därutöver påverkas radonhalten även av var huset är beläget geografiskt, särskilt om  området är känt för höga eller låga naturliga radonhalter. Det är viktigt att förstå att radon kan existera i din bostad utan att du är medveten om det, och därför är det klokt att regelbundet utföra radonmätningar. Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalterna inomhus, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten starkt att du genomför en ny radonmätning. På så sätt kan du vara säker på att du har aktuell information om radonhalten i din bostad och vidta eventuella åtgärder om det behövs.

 

Total
0
Shares