Därför är bra inomhusluft viktigt

Bra inomhusluft är viktigt för människors hälsa och välbefinnande eftersom vi tillbringar stora delar av vår tid inomhus. Dålig inomhusluft kan leda till hälsoproblem såsom huvudvärk, trötthet, astma och allergier.

Renheten i luften och ventilation är viktiga faktorer för att upprätthålla bra inomhusluft. Regelbunden rengöring och underhåll av luftreningssystem, såsom filter, är också nödvändigt. Undvik också att använda giftiga produkter som t.ex. rengöringsmedel eller möbelpolish inomhus.

Det är viktigt att uppmärksamma tecken på dålig inomhusluft, som t.ex. fukt, lukt eller en ökning av hälsoproblem, och att agera snabbt om det upptäcks. Det är också en god idé att regelbundet mäta luftkvaliteten inomhus. 

Att upprätthålla bra inomhusluft är viktigt för alla, men särskilt för personer med känsliga luftvägar, gravida kvinnor och äldre människor.

Bra inomhusluft är viktig för att:

 1. Förbättrar hälsan och välbefinnandet
 2. Minimerar allergiska reaktioner och andningsbesvär
 3. Reducerar huvudvärk och trötthet
 4. Förbättrar koncentrationen och produktiviteten
 5. Förhindrar skadliga gifter och kemikalier från att bygga upp
 6. Minimerar föroreningar och luftburen smitta
 7. Förbättrar sömnkvaliteten
 8. Skyddar från skadliga strålningar och elektromagnetiska fält
 9. Ger en frisk och bekväm miljö
 10. Förbättrar inomhusklimatet och bidrar till en hållbar utveckling.

Dålig inomhusluft kan orsaka:

 1. Allergiska reaktioner
 2. Andningsbesvär
 3. Huvudvärk
 4. Trötthet och dåsighet
 5. Koncentrationsproblem
 6. Irritation i ögon, näsa och hals
 7. Känsla av att vara trängd och obehag
 8. Magbesvär och illamående
 9. Ökad risk för hälsoproblem som astma och cancer. Radon är hälsofarligt och kan orsaka cancer. Det enda sättet att upptäcka radon i inomhusluften är genom att genomföra en radonmätning. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är också mycket vitigt och är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.

För att förbättra inomhusluften kan man göra följande:

 1. Ventilera regelbundet
 2. Använd möbler och textilier utan skadliga ämnen
 3. Undvik rökning inomhus
 4. Använd luftrenare
 5. Tvätta textilier regelbundet
 6. Undvik användning av skadliga kemikalier som rengöringsmedel
 7. Plantera luftrenande växter
 8. Använd luftfuktare för att hålla luftfuktigheten på en hälsosam nivå
 9. Undvik överdriven användning av plast och andra material som producerar farliga ämnen.

Relaterad information
Radonmätning – arbetsplatser
Radonmessen Deutschland

Total
0
Shares