Fredag den 1 juli öppnas Rosenborgskajen upp för allmänheten

Kajen har under många år varit i dåligt skick och har under ett par år rustats upp. Kajen har stabiliserats och ett gång- och cykelstråk går nu längs hela sträckan från Hamnparken till servicestationen för båtar. Stråket binder samman Rosenborg med Inre hamnen och Stenstan.

– Det känns bra att kunna välkomna sundsvallsborna till det här nya stråket i stan. Det är många som passerar och i och med upprustning har vi skapat en helt ny mötesplats, säger Nicklas Rydmark, projektledare.

Många nya sittplatser finns nu längs havet, ett utegym har placerats i området, grönytor och planteringar har anlagts längs kajen och ny belysning finns på plats.

– I och med att kajen nu rustats upp och dessutom blivit ytterligare ett attraktivt stråk längs havet har snart hela Sundsvallsfjärden blivit tillgängligt för boende och besökare. Områdena längs fjärden som tidigare varit plats för industrier är numer bostadskvarter, inbjudande promenadstråk och trivsamma mötesplatser, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

2024 är det planerat att industrispåret som ligger jämte kajen ska rivas. När spåret tagits bort skapas möjligheter för flerfamiljshus i det attraktive området.

Total
0
Shares