Sundsvalls kommun samverkar med näringslivet för att hitta kompetenser och skapa fler jobb

Praktikplatser, arbetsträningsplatser, sommarjobb, utbildningar och matchning. Det är några exempel på hur Sundsvalls kommun, tillsammans med det lokala näringslivet, ska utjämna sociala skillnader i våra stadsdelar.

Först ut i satsningen är Nouryon, ett världsledande företag inom specialkemi. Med verksamhet i Stockvik. Med från start är även Fastighets AB Balder, som i Sundsvall bland annat har hyreslägenheter i Bredsand.

– För Nouryon är det viktigt att samarbeta med regioner och kommuner där vi är verksamma för att främja hållbara framsteg. Vi ser positivt på möjligheter att skapa yrkesmässiga relationer och ett engagemang tillsammans med Sundsvalls kommun och grannskapet vid Bredsand. Vår anläggning vid Stockvik erbjuder flera yrken med olika inriktningar som förhoppningsvis kan erbjuda möjligheter till praktik eller jobbträning”, säger Fredrik Nederberg, verksamhetsansvarig vid Nouryon, Stockvik. 

Att fler har ett arbete att gå till är ett viktigt viktigt steg till att utjämna sociala skillnader. En lön att leva på ger en trygghet både för den enskilde och för dennes familj. Barn som växer upp i familjer där båda föräldrarna saknar arbete har dessutom mindre chans att uppnå målen i skolan och risken att hamna i utsatthet eller utanförskap ökar.

– Vi är övertygade om att samarbeten mellan kommunen och näringsliv är rätt väg att gå för att fler ska hitta enkla och effektiva vägar in i arbetslivet. Balder har alltid haft ett starkt socialt engagemang och detta är en av många saker vi gör. Det finns många spännande yrken inom fastighetsbranschen och det ska bli kul att få visa upp några av dem, säger Roger Flodin, affärsområdeschef på Balder i Sundsvall.

Sundsvalls kommun går nu samman med det lokala näringslivet för en kraftfull samverkan som ska utjämna sociala skillnader. Nouryon och Balder är de första aktörerna in i satsningen och har skrivit en avsiktsförklaring med kommunen.

– För att fler Sundsvallsbor ska gå från försörjningsstöd till arbete, utbildning eller språkträning behöver vi kunna erbjuda fler möjliga arbetsplatser. Där är samarbetet med näringslivet väldigt viktigt. Det är mycket glädjande att vi nu har en gemensam avsiktsförklaring med två viktiga aktörer i Bredsandsområdet, och förhoppningsvis uppmuntrar det fler företag i Bredsand och i andra områden att ansluta sig, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande

Under året kommer de första personerna att erbjudas praktikplatser, arbetsträningsplatser, sommarjobb, utbildningar och matchning hos Nouryon och Balder.

Total
0
Shares